Zrieknutie sa

Aj cez veľkú starostlivosť a pozornosť bola venovaná zostavovaní týchto stránok, je možné, že údaje sú nesprávne alebo neúplné.

Joost Baakman Decoration teda môže prijať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia informácií na týchto internetových stránkach, alebo informácie, ktoré sú prístupné prostredníctvom tretích strán prostredníctvom tejto webovej stránky.

Tieto produkty sa môže líšiť od skutočnosti a sťažnosti o tom, nie sú brané do úvahy.

Nie je dovolené diel chránených autorským právom a iných informácií, ktoré majú sprístupniť, sú k dispozícii na týchto webových stránkach alebo reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Joost Baakman dekorácie.

Informácie na tejto stránke žiadne práva možno odvodiť. Pre viac informácií, prečítajte si prosím naše podmienky.