Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze website is besteed, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Joost Baakman BV Decoratie Groothandel kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

De getoonde producten kunnen afwijken van de werkelijkheid en klachten daarover worden niet in behandeling genomen.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Joost Baakman BV Decoratie Groothandel.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.