Pogoji

Kljub temu je bila sprejeta velika skrb in pozornost pri pripravi te spletne strani, je možno, da so podatki netočni ali nepopolni.

Joost Baakman Decoration lahko zato sprejme nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane neposredno ali posredno iz uporabe informacij na tej spletni strani, ali informacije, ki je dostopna s strani tretjih oseb na tej spletni strani.

Izdelki, prikazani lahko razlikujejo od resničnosti in pritožb v zvezi z njim niso upoštevane.

To se ne sme avtorsko zaščitenih del ali druge informacije razkriti je na voljo na tej spletni strani ali reproducirati brez pisnega dovoljenja Joost Baakman dekoracija.

Informacije na tej strani ni mogoče izpeljati pravice. Za več informacij, si oglejte naše pogoje.