опровержение

Въпреки голямата грижа и внимание е било взето в съставянето на този сайт, че е възможно, че информацията е неточна или непълна.

Joost Baakman декорация може да приеме никаква отговорност за вреди, причинени пряко или косвено от използването на информацията в този сайт или информация, която е достъпна за трети лица чрез този сайт.

Продуктите показани може да се различава от действителността и оплаквания за това не са взети под внимание.

Не е позволено да обектите на авторското право или друга информация, да оповестяват е достъпно на този уеб сайт или възпроизвеждана без писмено разрешение на Joost Baakman украса.

Информацията в този сайт няма права могат да бъдат получени. За повече информация, моля вижте нашите условия.